Hvorfor

Gjennom alle tider og i alle kulturer har mennesket brukt myter, eventyr og andre fortellinger til å forklare tilværelsens mysterier og gjøre livet lettere å bære…

Hva er muntlig historiefortelling

En fortelling er et helt univers. Den foregår et sted, den er befolket av karakterer, karakterer med ulike meninger, følelser, tanker og erfaringer. Når vi lytter til en fortelling, lever vi med i det som fortelles, og vi bruker våre egne referanserammer i møte med den imaginære verdenen vi introduseres for.

Vi kan oppleve å kjenne oss igjen i fortellingen, i karakterene vi møter, deres handlinger, tanker, kultur og livssituasjon. Vi kan også erfare at den verdenen vi møter, er fremmed for oss. Fortellinger fra ulike kulturer illustrerer likheter og forskjeller kulturene imellom, og de gir oss en mulighet for å dele og utforske disse. Ser vi verden gjennom andres øyne, kan det påvirke hvordan vi oppfatter omgivelsene våre og relaterer oss til andre og deres måte å være og handle på.  

muntlige fortellinger gir oss opplevelser

Tradisjonelle fortellinger tilbyr ofte løsninger på utfordringer gjennom å vise ulike handlinger og konsekvenser av disse. De kan ses som en forberedelse, en framstilling av hvordan tilværelsen vil kunne arte seg. Fortellinger kan skape fellesskap og glede, være til underholdning eller anspore til ettertanke. Det som er sikkert, er at enhver fortelling gir oss en opplevelse.  

Fordeler ved å bruke muntlige fortellinger i klasserommet

I skolen overveldes elevene av informasjon. Det er mye å huske og mye som skal læres. Hjernen er særlig mottakelig for historier, og informasjon som formidles gjennom fortelling, vil ofte huskes bedre enn annet stoff.  Muntlige fortellinger engasjerer hjernen både språklig, sanselig og emosjonelt, hjelper oss med å holde oppmerksomheten og berører oss. 

  Mange fortellinger inneholder naturlig repetisjon av nøkkelord og strukturer. Den tydelige strukturen er et hjelpemiddel for å forstå og huske informasjon. Slike repetisjoner oppfordrer også til deltakelse og engasjement underveis i fortellingen. 

  

Reklame